Nieudany 11 listopada – próba pierwszych wniosków

Ograniczanie dyskusji o obchodach święta niepodległości w Warszawie do opisu kilku ulicznych awantur jest rażącym uproszczeniem. Porażkę ponieśli po części wszyscy i polska kultura polityczna w całości. Trzeba też na wstępie odnotować, że relacje GW i Rzp różnią się od siebie jaskrawie i można się było wcześniej domyślać jak będą się różnić. Media nie zdały […]

Niemądra zabawa w „antyfaszyzm”

Obecne użycie słowa „antyfaszyzm” w polskich debatach publicznych musi poważnie niepokoić. Ci bowiem, którzy terminu tego używają, jako politycznej broni, w przekonaniu, że bronią demokracji i otwartego społeczeństwa, brak jest wyraźnie elementarnej wiedzy historycznej. Pojęcie „antyfaszyzmu” ma jednoznacznie swoje  źródło w ideologii marksizmu-leninizmu i znajdowało powszechny użytek w propagandzie totalitarnego państwa, jakim był Związek Radziecki […]

Jak świat „dorosłej polityki” zostawił młodzież samą i jak nią manipuluje? (próba raportu)

Młodzież zostawiona jest przez świat dorosłych samej sobie. Świadoma jest natomiast ogromnych mankamentów polskiego systemu oświatowego, wysokiego bezrobocia wśród młodzieży i absolwentów wyższych uczelni. W szczególności istotna jest sprawa wprowadzania młodego pokolenia w życie polityczne. Chodzi jak się wydaje nie tylko o to, że młodzież zostawiono samą, ale również o to, że w świadomy lub […]

Arabska wiosna, która nas dotyczy

Wybory w Tunezji i ostateczny koniec reżymu Kadaffiego w Libii, co nastąpiło niemal jednego dnia, wyznacza ważny etap rewolucyjnych przemian w świecie arabskim. Zasadnicze pytanie brzmi obecnie czy kraje te zaczną ewoluować, z pewnością w niełatwym procesie, w kierunku modernizacji i demokratyzacji? Wyliczyć należy najpierw argumenty, że tak się nie stanie. Po pierwsze istnieje przekonanie, […]

Platforma Obywatelska – potrzebny wielki plan i unikanie błędów

Aby wykorzystać zwycięstwo PO musi działać energicznie. Media do pewnego stopnia dostrzegły dramatyzm sytuacji pisząc zaraz po wyborach, że Tusk „albo zostanie mężem stanu, albo przepadnie”. W każdym razie jasne jest, że mimo zwycięstwa druga kadencja będzie dużo trudniejsza od pierwszej. I niestety Platforma zaczęła od błędów, które jedynie pogłębiać mogą niepokój o przyszłość. Po […]