Neosarmaci i emancypanci, czyli czy Polak jest postmodernistyczny?

„Resztki nowoczesności” to książka wspaniała i niebywale na dziś potrzebna. Pełna jest szerokich i sugestywnych diagnoz, których tak obecnie potrzebujemy aby choć po trosze odnaleźć się w tak szybko zmieniającym się wokół nas świecie. I dodajmy, owa niesamowita zmiana dotyczy dla Czaplińskiego Polski i polskości, choć szeroka erudycja autora, oczytanie we współczesnej socjologii i filozofii, […]

Cztery dni w Kijowie – Ukraina przed wyborami

Na Ukrainie wszyscy mówią o zbliżających się wyborach. Ich wynik jest już wiadomy. Wygra je Partia Regionów i nawet bez fałszowania wyborów zdobędzie ponad 50%. Ponadto jednak wszystko jest dalece niejasne. Legenda Pomarańczowych wyraźnie ma się ku końcowi. Ponieważ Julia Timoszenko siedzi w więzieniu – wielu jej broni, panuje jednak przekonanie, że nie jest ona […]

Żywa pamięć – polski cmentarz na Bykowni

21 września prezydenci Polski i Ukrainy otworzyli polski i ukraiński cmentarz ofiar stalinowskiego terroru na Bykowni w Kijowie. Cmentarz powstał przede wszystkim z inicjatywy polskiej i prezydenta Bronisława Komorowskiego. Polityka historyczna obecnych władz Ukrainy unika raczej podejmowania trudnych tematów z przeszłości. Cmentarz robi ogromne wrażenie. Idąc wzdłuż pasma tablic z imionami pomordownych, otaczającej szerokim kręgiem […]

Przechodnie hasło “rząd musi odejść”

Zarzuty, że demonstracja złączonych sił PIS, Radia Maryja oraz związkowców p. Dudy 29 października była antydemokratyczna – jest chyba nieporozumieniem. Uzyskała zezwolenie, była spokojna, nie doszło do żadnych incydentów. W szeregach oponentów rządu PO, co najmniej tych z umownej prawej strony,  panuje duże zadowolenie i nie bez powodu. W społeczeństwie tak biernym politycznie jak polskie […]

„Obserwator konstytucyjny” czyli OK-ej.

Coraz też intensywniej korzysta się z internetu, to jasne. Istotne jest więc odnajdywanie coraz to nowych stron, na których można czytać dobrze sfromułowane informacje. Taką nową, redagowaną od niedawna stroną jest „Obserwator konstytucyjny”. Powstał on przy Trybunale Konstytucyjnym, a więc jednej z najpoważniejszych instytucji naszego państwa. Piszę tu o tym, ponieważ wiele informacje o dużej […]

Wielka narada, nasze organy partyjne oraz skutki uboczne

Jak należało przewidywać, na naradzie ekonomistów zorganizowanej przez PIS pojawiły się też wątki katastroficzne. Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK stwierdził „jesteśmy w przedsionku potężnego kryzysu gospodarczego. Polacy nie mają pojęcia o jego skali”. Przeczytał to mój leciwy i daleki krewny, który oszczędności, lokował w SKOK-u. I wyciągnął wnioski. Skoro oczekiwania są tak katastroficzne to ja […]

Jadwigi Staniszkis analizy z rozmachem, Amber Gold i drugie dno

Jadwiga Sta­nisz­kis twier­dzi, że Afera Amber Gold to było ude­rze­nie kon­tro­lo­wane w Tuska.Brzmi inte­re­su­jąco, bowiem wszy­scy i we wszyst­kim szu­kają dru­giego dna. Pro­fe­sor Sta­nisz­kis ma wyjąt­kową zdol­ność odnaj­dy­wa­nia dru­giego dna. Posłu­chajmy więc dalej: „Afera Amber Gold było kon­tro­lo­wa­nym ude­rze­niem „grupy ludzi, któ­rzy zawłasz­czyli pań­stwo – suge­ruje w wywia­dzie dla „Pol­ski The Times”. Według niej naru­szył ich inte­resy. Roz­gry­wa­ją­cym w Pol­sce jest „zaple­cze poli­tyczne, czyli […]

Żydokomuna i komunopolonia. O książce Pawła Śpiewaka

1.Historia Żydów w dużej części przynależy też do dziejów Polski. Nie powinna być więc traktowana jako egzotyczna czy osobna, choć tak często się w istocie dzieje. To, że historia polskich  Żydów nie włącza się do historii Polski albo też traktuje się jakoś coś marginesowego wymaga dziś zastanowienia. Z pewnością książka Pawła Spiewaka może przyczynić się […]

Przyszłość Rosji – rozbieżne scenariusze 2020-50

Przewidywania dotyczące  przyszłości Rosji są skrajnie rozbieżne. Jest to uderzające i winno wzbudzić pilną uwagę. Z jednej strony są prognozy mówiące o możliwości terytorialnego rozpadu Federacji – jak przewidywał raport  CIA[1] –  z drugiej strony zaliczana ona zostaje do grupy wyłaniających nowych potęg (BRIC), jak prognozuje wybitny ekonomista, jakim jest Sachs. Z oczywistych względów wszelki […]

O Donaldzie Tusku, blogerach i frustracji na Salonie24

Otwarte blogi, takie jak „salon24” , mające historię zaledwie kilku lat,  to coś zupełnie nowego, w świecie naszej komunikacji społecznej. Powszechne jest narzekanie, że duża ilość wpisów to wyraz wulgarności, braku dobrego wychowania, ignorancji. Mimo to warto dyskutować nawet na blogu, a sprawa warta jest opisu i refleksji. Droga do w pełni otwartego społeczeństwa, umiejącego […]