O autorze

studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracownik miesięcznika „Więź” (1974-1980), współpracownik i autor „drugiego obiegu”, internowany w stanie wojennym; w l. 1985-86 studia politologiczne i historyczne na Uniwersytecie Fryburskim; dziennikarz BBC (1986-1987); praca doktorska „Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec swojej przeszłości 1933-1945” na Uniwersytecie Wrocławskim; redaktor naczelny dziennika „Życie Warszawy” (1990-1993); dyrektor Instytutu Polskiego w Düsseldorfie (1996-1999) i Lipsku (2000-2004); dyrektor oddziału szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (2004-2008); doradca ministra w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusza Krupskiego (2008-2011); współinicjator Grupy Kopernika – polsko-niemieckiego kręgu dyskusyjnego (nagroda Uniwersytetu Viadrina w roku 2008); szef zespołu doradców społecznych przy Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (2009-2011); przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Muzem Historii Polski; członek polskiego PEN-Clubu; dyrektor Akademii Europejskiej Krzyżowa; wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego